CTKM : RA MẮT PHẤN NƯỚC ARTISTRY EXACT FIT CUSHION FOUNDATION THẾ HỆ MỚI

Thời gian: từ ngày 07 – 31/08/2020 
  • GĐ 1 (07 – 09/08): dành cho Nhà Phân Phối từ Platinum trở lên (Danh hiệu hiện tại), 2 x 3 màu = 6 suất
  • GĐ 2 (10 – 11/08): dành cho Nhà Phân Phối & Khách hàng NPP còn lại (Danh hiệu hiện tại), 2 x 3 màu = 6 suất
  • GĐ 3 (12 – 31/08): tất cả Nhà Phân Phối & Khách hàng NPP. Không giới hạn số lượng mua sản phẩm khuyến mãi

​​​​​​​