Quyền riêng tư & bảo mật

       

THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ/ COOKIE ĐỐI VỚI KHÁCH TRUY CẬP TRANG WEB CỦA AMWAY 

Thông Báo Quyền Riêng Tư này mô tả cách Công ty TNHH Amway Việt Nam (Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam) (gọi là “Amway Việt Nam” hoặc “chúng tôi”) sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được và nhận được từ khách truy cập (“Khách truy cập” hoặc “bạn”) của trang web này (“Trang web”).  Thông báo này mô tả cách chúng tôi thu thập hoặc nhận dữ liệu cá nhân của bạn, các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ và bảo vệ những dữ liệu này, thời hạn chúng tôi lưu trữ dữ liệu, quyền của bạn liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và cách thức để bạn liên lạc với chúng tôi về việc thực thi quyền riêng tư của chúng tôi. 

Nếu bạn là Nhà Phân Phối của Amway, vui lòng đọc Thông Báo Quyền Riêng Tư Đối Với Nhà Phân Phối Của Amway mà bạn có thể truy cập được khi đăng nhập vào Trang web với tư cách Nhà Phân Phối, bao gồm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi đăng nhập vào Trang web với tư cách Nhà Phân Phối. Nếu bạn là Khách Hàng Nhà Phân Phối, vui lòng đọc Thông Báo Quyền Riêng Tư Đối Với Khách Hàng Nhà Phân Phối Của Amway mà bạn có thể truy cập được khi đăng nhập vào Trang web với tư cách Khách Hàng Nhà Phân Phối, bao gồm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi đăng nhập vào Trang web với tư cách Khách Hàng Nhà Phân Phối.

1. Cách thức Amway Việt Nam thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân từ bạn

Amway thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân từ Khách truy cập theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:

Liên hệ chúng tôi. Khi bạn liên hệ với chúng tôi thông qua nhiều kênh giao tiếp khác nhau được cung cấp trên trang “Liên hệ chúng tôi” của Trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân và những thông tin khác mà bạn cung cấp. Ví dụ về những dữ liệu cá nhân này bao gồm địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc biểu mẫu trực tuyến.

Cookie. Chúng tôi cũng sử dụng cookie hoặc những công nghệ tương tự để thu thập các thông tin nhất định về việc sử dụng Trang web khi bạn truy cập, xem và sử dụng Trang web.  Cookie là một tệp dữ liệu được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động khi sử dụng nó để truy cập các trang web. Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba đặt cookie trên thiết bị của bạn. Miễn là bạn không đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi hoặc bạn từ chối việc cung cấp cookies, dữ liệu của bạn sẽ được ẩn danh và chúng tôi không thể liên kết bất kỳ thông tin được cung cấp nào với bạn. 

Bạn có thể tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của bạn (ví dụ, trong các tính năng “Tùy chọn” hoặc “Tùy chọn Internet” trong trình duyệt của bạn). Tuy nhiên, lưu ý rằng một số tính năng của Trang web có thể không hoạt động nếu bạn từ chối cookie. Để biết thông tin chi tiết về cách quản lý hoặc xóa cookie, vui lòng truy cập http://www.allaboutcookies.org/.

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân của một người khác (ví dụ như thành viên gia đình, …) cho Amway Việt Nam, bạn cam đoan và bảo đảm với Amway Việt Nam rằng bạn đã thông báo cho người đó về các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân theo Thông Báo Quyền Riêng Tư này hoặc đã cho người đó xem một bản sao của Thông Báo Quyền Riêng Tư này và nhận được sự đồng ý chính đáng của người đó theo quy định của pháp luật hiện hành trước khi chia sẻ thông tin cá nhân của người đó với Amway Việt Nam, hoặc áp dụng các cơ sở hợp pháp khác để đảm bảo rằng Amway Việt Nam có thể thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bên thứ ba nói trên. Bạn sẽ bồi thường cho Amway Việt Nam mọi chi phí, thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh cho Amway Việt Nam do bạn không tuân thủ quy định này.

2. Loại dữ liệu cá nhân Amway Việt Nam xử lý

Thông qua các cookie được mô tả ở phần “Cách thức Amway Việt Nam thu thập và nhận dữ liệu cá nhân từ bạn” bên trên, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân cơ bản của bạn, bao gồm thông tin về việc sử dụng Trang web, địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành của bạn.

Ngoài ra, khi bạn trao đổi với chúng tôi thông qua các kênh liên lạc khác nhau, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ chi tiết của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại và/hoặc số fax của bạn. Bạn cũng có thể tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân khác liên quan đến các thắc mắc hoặc bình luận của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân liên quan tới bạn quá mức cần thiết để chúng tôi có thể đưa ra phản hồi thích hợp cho các thắc mắc hoặc bình luận của bạn. 

Chúng tôi có thể xử lý các dữ liệu cá nhân khác chỉ trong những trường hợp ngoại lệ. Nếu cần xử lý các loại dữ liệu cá nhân khác về bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn được thông báo về việc xử lý những dữ liệu cá nhân đó và đảm bảo cơ sở pháp lý hợp lệ để thực hiện việc đó (ví dụ, sự chấp thuận của bạn).

3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân 

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết và cho các mục đích sau:

(i)    Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm:

 • Tuân thủ các quy định khi pháp luật yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ, báo cáo hoạt động kinh doanh, cung cấp thông tin cho các yêu cầu kiểm tra, thanh tra; và
 • Tuân thủ bất kỳ luật nào khác áp dụng cho chúng tôi.

(ii)    Để phục vụ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm: 

 • Giải quyết những bình luận hoặc thắc mắc của bạn;
 • Trao đổi thông tin với bạn;
 • Vận hành, đánh giá và cải thiện sản phẩm, hoạt động kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:
  • Theo dõi và phân tích cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
  • Hủy nhận dạng dữ liệu cá nhân của bạn để tiến hành phân tích trên những thông tin không xác định danh tính của bạn; và
  • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi; 
 • Ngăn chặn và bảo vệ bạn, chúng tôi và những người khác khỏi gian lận, giao dịch trái phép, khiếu nại và các trách nhiệm pháp lý khác;
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty và tiêu chuẩn ngành; và 
 • Xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quản trị nội bộ. 

4. Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Amway Việt Nam không bán hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ tổ chức và với:

 • Các chủ thể liên quan đang vận hành các doanh nghiệp bán hàng trực tiếp trên thế giới dưới tên Amway, tới những chủ thể mà Amway cần thiết hoặc mong muốn tiết lộ dữ liệu cá nhân cho chủ thể đó với lý do chính đáng; 
 • Các nhà cung cấp những giải pháp cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng hoặc phần mềm dưới dạng dịch vụ, dịch vụ phát triển phần mềm, dịch vụ bảo trì hệ thống thông tin, dịch vụ quản lý/ tiếp nhận/ xử lý hồ sơ hoặc dịch vụ tiếp thị; 
 • Các cơ quan nhà nước hoặc các bên thứ ba khác, nếu được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp hoặc trường hợp cần thiết với lý do chính đáng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, những người khác hoặc chính chúng tôi. 

5. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân thu thập được về bạn cho các chủ thể trong tổ chức Amway, cũng như cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho chúng tôi. Một số công ty và nhà cung cấp dịch vụ trong số này được đặt tại các quốc gia khác, ngoài quốc gia mà dữ liệu cá nhân được thu thập ban đầu. Luật pháp của những quốc gia đó có thể không có cùng cấp độ bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia mà ban đầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân. Khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân đó như được mô tả trong Thông Báo Quyền Riêng Tư này và theo quy định pháp luật hiện hành.

6. Cách thức Amway Việt Nam bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý nhằm chống lại hành vi phá hủy, làm mất, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng một cách vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép. 

Vì không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối, Amway Việt Nam không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin cá nhân của bạn và có thể mặc dù Amway Việt Nam đã thực hiện các biện pháp bảo mật thì một bên thứ ba có thể lấy thông tin cá nhân của bạn và sử dụng thông tin cá nhân đó vì những lý do bất chính.

7. Thời hạn Amway Việt Nam xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân

Amway Việt Nam sẽ xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn ngay từ thời điểm thu thập và nhận dữ liệu cá nhân từ bạn cho đến khi hoàn thành các mục đích thu thập dữ liệu (xem Mục “3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân” bên trên), trừ khi luật pháp cho phép hoặc có yêu cầu khác.

8. Liên kết dẫn tới các trang web khác

Trang web có thể chứa những liên kết dẫn tới các trang web do các bên thứ ba duy trì, có thông tin và cách thực hành quyền riêng tư/ xử lý dữ liệu cá nhân khác với của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với những thông tin hoặc cách thực hành quyền riêng tư/ xử lý dữ liệu cá nhân do các bên thứ ba đó áp dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư/ xử lý dữ liệu cá nhân của tất cả các trang web của bên thứ ba trước khi sử dụng các trang web đó hoặc gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hay bất kỳ thông tin nào khác trên hoặc thông qua các trang web đó.

9. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Amway Việt Nam, đơn vị chịu trách nhiệm website www.amway.com.vn, được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam với mã số doanh nghiệp là 3600817381.

Địa chỉ: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 1800 1700

Email: vnhelpdesk@amway.com.vn

10. Quyền của bạn

Theo các quy định pháp luật liên quan, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau: 

Quyền được biết

Bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác và Amway Việt Nam bắt buộc phải tuân theo.

Quyền đồng ý

Bạn có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ các trường hợp sau đây:

•    Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bạn hoặc người khác. Amway Việt Nam sẽ có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.

•    Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.

•    Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam.

•    Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của bạn với Amway Việt Nam và/hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

•    Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo pháp luật chuyên ngành.

Quyền truy cập

Bạn có quyền được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình sau khi đã được Amway Việt Nam thu thập theo sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

Quyền rút lại sự đồng ý

Nếu đã đồng ý cho Amway Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn vào bất kỳ thời điểm nào, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý đã được thực hiện dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi được rút lại.

Việc rút lại sự đồng ý của bạn phải được thể hiện ở một định dạng có thể được in, sao chép bằng văn bản, bao gồm cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.

Quyền xóa dữ liệu

Bạn được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình trong các trường hợp sau:

•    Nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu;

•    Rút lại sự đồng ý;

•    Phản đối việc xử lý dữ liệu và Amway Việt Nam không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý;

•    Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật;

•    Dữ liệu cá nhân của bạn phải xóa theo quy định của pháp luật.

Việc xóa dữ liệu sẽ không áp dụng khi có đề nghị của bạn trong các trường hợp:

•    Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu;

•    Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;

•    Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật;

•    Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;

•    Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

•    Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của bạn hoặc cá nhân khác.

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu Amway Việt Nam hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

Quyền cung cấp dữ liệu

Bạn được yêu cầu Amway Việt Nam cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

Amway Việt Nam sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau: 

•    Gây tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

•    Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng tới sự an toàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người khác;

•    Bạn không đồng ý cung cấp, cho phép đại diện hoặc ủy quyền nhận dữ liệu cá nhân.

Quyền phản đối xử lý dữ liệu

Bạn có quyền phản đối Amway Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật pháp Việt Nam có quy định khác.  

Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu bạn lo ngại về cách thức Amway Việt Nam sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với Amway Việt Nam theo số điện thoại 1800 1700 hoặc qua e-mail vnhelpdesk@amway.com.vn.

Việc khiếu nại của bạn sẽ được thực hiện theo Chính sách và quy trình Giải quyết khiếu nại của Amway. Chi tiết xem tại đây https://www.amway.com.vn/vn/CS-&;-Quy-trinh-khieu-nai

Nếu bạn vẫn chưa hài lòng sau khi nhận phản hồi của Amway Việt Nam, bạn có thể liên hệ với Văn phòng phụ trách quyền riêng tư toàn cầu của Amway qua email PrivacyOffice@amway.com. Bạn cũng có quyền khiếu nại đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về việc bảo vệ dữ liệu.

Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

Bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt Nam khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Quyền tự bảo vệ

Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.

11. Nghĩa vụ của Bạn

Theo các quy định pháp luật liên quan, bạn có các nghĩa vụ liên quan đến bảo vệ dữ liệu như sau:

•    Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình;

•    Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;

•    Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép Amway Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của mình;

•    Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân;

•    Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

12. Việc cập nhật Thông Báo Quyền Riêng Tư này

Amway Việt Nam có thể cập nhật Thông Báo Quyền Riêng Tư này bất kỳ lúc nào và thông báo cho bạn về mọi nội dung thay đổi quan trọng bằng bản tin thông báo trên trang web của chúng tôi, trong các công bố chính thức của Amway Việt Nam hoặc thông qua các kênh liên lạc thích hợp khác. Toàn bộ nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày công bố, trừ khi có lưu ý khác được cung cấp trong thông báo này.

13. Cách liên hệ với Amway Việt Nam

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào trong Thông Báo Quyền Riêng Tư này hoặc muốn cập nhật thông tin Amway Việt Nam có về bạn, hoặc nếu bạn muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình, bạn có thể liên hệ với Amway Việt Nam qua e-mail vnhelpdesk@amway.com.vn hoặc thông qua đường dây nóng 1800 1700.

Nếu bạn vẫn chưa hài lòng sau khi nhận phản hồi, bạn có thể liên hệ Văn phòng phụ trách quyền riêng tư của Amway Việt Nam qua e-mail (PrivacyOffice@amway.com).