ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI CỦA AMWAY VIỆT NAM

  • Nhà Phân Phối phải là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên.
  • Chưa từng bị chấm dứt do vi phạm Hợp Đồng Nhà Phân Phối trước đây với Amway Việt Nam; và
  • Nhà Phân Phối đã chấm dứt hoạt động hoặc hết hạn (và không được gia hạn).
  • Không phải là nhân viên của một công ty bán hàng đa cấp khác trong thời điểm bắt đầu đăng ký trở thành Nhà Phân Phối hoặc trong suốt thời gian là Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam.
  • Không phải là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân (còn hiệu lực) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
  • Không phải là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật Việt Nam về cán bộ, công chức.
  • Không thuộc những trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
  • Không phải là người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp.
  • Người đang cư trú tại Việt Nam phải mở mã số thành viên tại Việt Nam và không được tham gia hoạt động bảo trợ hoặc mở mã số thành viên với Amway bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.