Quyền riêng tư & bảo mật

Chúng tôi công nhận sự riêng tư của bạn và những người sử dụng Internet. Chính sách về Quyền riêng tư và bảo mật này mô tả cách mà Công ty TNHH Amway Việt Nam, có trụ sở chính tại số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được hoặc nhận được từ bạn. Chính sách này đề cập đến cách chúng tôi thu thập hoặc nhận được thông tin cá nhân từ bạn, cách xử lý những loại thông tin, cách chúng tôi sử dụng, lưu trữ và bảo vệ những dữ liệu này, thời hạn lưu trữ dữ liệu, quyển của bạn đối với việc xử lý các thông tin cá nhân và cách mà bạn có thể liên hệ với chúng tôi về quyền riêng tư của mình. Vui lòng đọc kỹ chính sách về Quyền riêng tư & Bảo mật mà chúng tôi đề cập bên dưới.

 

1. THU THẬP THÔNG TIN

 

Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi sử dụng với nhiều mục đích và phạm vi khác nhau. Bạn sẽ được thông báo về mục đích và phạm vi này vào thời điểm thu thập.

Bạn sẽ:

 

 1. Cung cấp chính xác, rõ ràng, trung thực và đầy đủ thông tin cá nhân theo mẫu đơn đăng ký sử dụng dịch vụ.

 1. Duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để đảm bảo rằng dữ liệu này luôn mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.

 

1.1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

 

Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi sử với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn:

 

 • Nghiên cứu thị trường, tiếp thị và phân tích thống kê. Đối với lĩnh vực tiếp thị, chúng tôi sẽ gửi các tài liệu quảng cáo và tiếp thị liên quan đến việc giới thiệu sản phẩm hoặc thông tin mới của website mới đến người sử dụng từ 18 tuổi trở lên;
 • Quản lý tài khoản, mật mã của bạn;
 • Xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, xử lý đơn đặt hàng theo yêu cầu của bạn thông qua website của Amway;
 • Tìm hiểu thói quen, kinh nghiệm mua sắm của bạn, từ đó giới thiệu cho bạn các thông tin hấp dẫn, cũng như cung cấp lời khuyên và giới thiệu mua hàng.

 

1.2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP

Quyền Riêng Tư & Bảo Mật của Amway áp dụng đối với thông tin của Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam, tập đoàn Amway và người tiêu dùng. Về cơ bản các thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, tên đăng nhập, hình đại diện, địa chỉ email và số điện thoại, nhưng cũng có thể bao gồm các thông tin khác chẳng hạn như địa chỉ IP, thói quen mua sắm, sở thích, thông tin về phong cách sống và mối quan tâm. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của quý khách từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

 

 • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;
 • Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các website của Amway; 

 

Các mục đích và phạm vi sử dụng thông tin được thông báo đến bạn sẽ không giới hạn Amway sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 

 • Có một thỏa thuận riêng với bạn về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo;
 • Để cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của bạn;
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

2. THỜI HẠN LƯU TRỮ

 

Amway sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do bạn cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi bạn có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 

3. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA

 

Nếu không được cơ quan pháp luật yêu cầu hoặc không nhằm mục đích giúp bạn sử dụng website này, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, ngoại trừ tên, mã số thành viên, địa chỉ liên lạc và giá trị mua hàng của bạn cũng có thể được sử dụng bởi Nhà Phân Phối mà bạn chuyển thông tin hoặc Nhà Phân Phối bảo trợ của bạn, hoặc Nhà Phân Phối đang phục vụ bạn.

 

Khi cần, thông tin cá nhân của bạn có thể được Amway tiết lộ đến các công ty khác trong tập đoàn Amway, các công ty đối tác của Amway với mục đích cung cấp dịch vụ cho Amway. Các công ty này bị cấm sử dụng những thông tin này với bất kỳ lý do nào ngoài việc cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận đã ký với Amway.

 

4. QUYỀN LỰA CHỌN

 

Amway sẽ không thu thập, sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không được sự đồng ý của bạn. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ xin phép bạn một cách rõ ràng nhưng, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể suy luận về sự đồng ý từ những hành động và hành vi của bạn. Bằng cách sử dụng Website của Amway, bạn đồng ý cho phép Amway thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

 

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp sự đồng thuận bổ sung nếu cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không được trình bày trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này trừ các trường hợp được liệt kê tại Phần 1 ở trên. Bạn không bắt buộc phải đồng ý, tuy nhiên nếu bạn quyết định không đồng ý thì khi đó bạn có thể bị hạn chế tham gia vào một số hoạt động. Nếu bạn đồng ý bổ sung, các điều khoản của sự đồng ý đó sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào với các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

 

Bạn có thể từ chối việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào theo các hướng dẫn tại thời điểm thông báo thu thập thông tin.

 

5. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Công ty TNHH Amway Việt Nam, nhà điều hành của website www.amway.com.vn, được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam với mã số doanh nghiệp là 3600817381.

Địa chỉ: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 1800 1700

Email: vnhelpdesk@amway.com.vn

 

6. TRUY CẬP, KIỂM TRA, CẬP NHẬT, CHỈNH SỬA HAY HỦY BỎ THÔNG TIN CỦA BẠN

 

Nếu thông tin của bạn không chính xác hoặc cần sửa đổi, hoặc bạn muốn xác minh hay hủy bỏ thông tin của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin của bạn trong hồ sơ của chúng tôi. Thông tin liên lạc của chúng tôi được ghi rõ bên dưới. Chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý và các biện pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đó.

 

Vui lòng thông báo ngay cho Amway khi phát hiện bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động diễn ra được đăng nhập bởi tài khoản và mật mã của bạn. Amway không chịu trách nhiệm về việc tài khoản của bạn bị người khác sử dụng sai mục đích.

 

7. NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bạn đồng ý rằng vì lý do an toàn, Amway có thể chấm dứt việc sử dụng tài khoản, mật mã, (hoặc bất kỳ quyền sử dụng nào khác) hoặc quyền sử dụng dịch vụ của bạn trên website này và Amway sẽ gỡ bỏ nội dung liên quan, vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc: bạn không sử dụng trong thời gian dài; bạn có hành vi vi phạm hoặc không tuân thủ các điều khoản sử dụng.

 

8. COOKIE

 

Cookie là một tệp nhỏ mà Amway sử dụng để nhận dạng trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để giúp lưu trữ tùy chọn của người sử dụng web và nhận dạng người sử dụng. Bạn cần lưu ý là các cookie của chúng tôi rất an toàn.

 

9. CAM KẾT BẢO MẬT

 

Chúng tôi hiểu rằng việc bảo mật thông tin trên Internet là hết sức quan trọng đối với bạn. Chúng tôi bảo đảm chuẩn bị những tình huống dự phòng hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn trên website của Amway diễn ra an toàn và bảo mật.

 

Khi thu thập các thông tin cá nhân trên website của Amway đặc biệt là các thông tin liên quan đến giao dịch thanh toán, thông tin của bạn sẽ được mã hóa sử dụng công nghệ Secure Sockets Layer (SSL). Mã hóa sẽ che dấu thông tin khi được truyền qua Internet, bao gồm tên và địa chỉ. SSL cũng nhận dạng server và xác nhận thông điệp gốc đã đến nơi an toàn.

 

Để đảm bảo việc bảo mật cho các thông tin cá nhân của mình tất cả Nhà Phân Phối nên sử dụng mật mã đáng tin cậy cùng với mã số thành viên mà Amway cấp cho bạn để đăng nhập vào khu vực dành riêng cho Nhà Phân Phối trong trang web này. Bạn cần phải có trách nhiệm giữ kín mã số thành viên và mật khẩu của bạn.

 

10. CHỈNH SỬA QUYỀN RIÊNG TƯ & BẢO MẬT

 Amway có quyền thay đổi nội dung chính sách Quyền Riêng Tư & Bảo Mật bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này sẽ được công bố trên website và có hiệu lực ngay lập tức. Việc tiếp tục sử dụng website được coi như bạn chấp nhận sự thay đổi đó. Hãy xem xét Chính Sách này định kỳ để đảm bảo rằng bạn đã nắm được cập nhật mới nhất. Nếu bạn phản đối thay đổi đó, những dữ liệu đã thu thập tính từ thời điểm trước khi thay đổi sẽ áp dụng các nội dung Quyền Riêng Tư & Bảo Mật cũ. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong chính sách của chúng tôi, xin vui lòng không sử dụng website ngay sau khi có sự thay đổi thông tin trực tuyến. Khi truy cập website sau khi chính sách này được thay đổi, có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các thay đổi này.

 

11. KHIẾU NẠI VÀ LIÊN HỆ

 Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung chính sách Quyền Riêng Tư & Bảo Mật này, nếu bạn muốn cập nhật thông tin chúng tôi có về bạn hoặc nếu bạn muốn khiếu nại hay thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1800 1700.

 Việc khiếu nại của bạn sẽ được thực hiện theo Chính sách và quy trình Giải quyết khiếu nại của Amway. Chi tiết vui lòng xem tại đây https://www.amway.com.vn/vn/CS-&-Quy-trinh-khieu-nai