Bước 1:  Nhà Phân Phối đặt hàng bằng các cách thức sau đây:

 1. Đặt hàng trực tiếp tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Kinh Doanh & Trải Nghiệm, Cửa Hàng Amway Việt Nam.
 2. Đặt hàng qua trang web www.amway.com.vn
 3. Đặt hàng qua tổng đài 18001700

Bước 2: Nhà Phân Phối cần thanh toán đơn hàng và Amway Việt Nam nhận được tiền thanh toán trong vòng 24 tiếng kể từ thời điểm đặt hàng thành công (không tính Ngày lễ), trừ các trường hợp khác theo quyết định của Amway Việt Nam nhưng không quá 48 tiếng kể từ thời điểm đặt hàng thành công (không tính Ngày lễ).

Ngoài ra, Nhà phân phối cần lưu ý Amway Việt Nam chỉ nhận tiền thanh toán trong giờ làm việc đối với các hình thức như sau:

Hình thức thanh toán
Giờ Amway Việt Nam nhận thanh toán
Bằng tiền mặt, hoặc qua máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ) trực tiếp tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Kinh Doanh & Trải Nghiệm, Cửa hàng Amway Việt Nam.

Trước 18:00 hàng ngày 

(không tính Thứ 7/Chủ nhật & Ngày lễ)

Chuyển khoản đến tài khoản của các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Kinh Doanh & Trải Nghiệm.

Trước 18:00 hàng ngày 

(không tính Thứ 7/Chủ nhật & Ngày lễ)

Thanh toán trực tuyến qua hệ thống đặt hàng trên trang web www.amway.com.vn

Trước 24:00 hàng ngày 

(không tính Thứ 7/Chủ nhật & Ngày lễ)

Các hình thức thanh toán bao gồm:

 1. Tiền mặt
 2. Thẻ ATM nội địa
 3. Ngân hàng điện tử/Thanh toán trực tuyến
 4. Thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế
 5. Chuyển khoản ngân hàng
 6. Chi phiếu mua hàng/ Phiếu quà tặng tiền mặt/ Khoản dư thanh toán
 7. Thanh toán qua QR/ Ví điện tử

Đơn hàng sẽ được xem là bị hủy nếu không được thanh toán trong thời hạn nêu trên. 

Lưu ý:

 1. Amway Việt Nam không chấp nhận chuyển khoản từ máy ATM đến tài khoản của Amway Việt Nam và sẽ chuyển trả số tiền lại cho Nhà Phân Phối trong vòng từ 07 đến 10 ngày làm việc.
 2. Khi chuyển khoản Nhà Phân Phối phải ghi đầy đủ thông tin mã số đơn hàng muốn thanh toán.
 3. Amway Việt Nam không chịu trách nhiệm bất cứ trường hợp nào chuyển nhầm tài khoản hoặc không có đầy đủ thông tin đơn hàng.
 4. Nhà Phân Phối cần phải hoàn tất việc thanh toán đơn hàng trước khi nhận hàng.
 5. Tất cả các khoản phí và/hoặc khoản nợ sẽ được khấu trừ khi tính hoa hồng và được liệt kê trong bản thanh toán hoa hồng. Nhà Phân Phối không được tự điều chỉnh trong các đơn đặt hàng lần sau hoặc chủ động chuyển tiền để bù đắp các khoản chênh lệch cho những đơn đặt hàng lần trước. Amway Việt Nam sẽ có những điều chỉnh cần thiết khi thanh toán hoa hồng cho Nhà Phân Phối. 

Bước 3:

 1. Trong vòng 30 ngày kể từ khi thanh toán, tùy theo lựa chọn của Nhà Phân Phối, Amway Việt Nam sẽ giao hàng hóa và chứng từ giao hàng bằng các cách thức sau:
 2. Nhận hàng trực tiếp tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Kinh Doanh & Trải Nghiệm, Cửa Hàng Amway Việt Nam.
 3. Nhận hàng tại các điểm giao hàng của Amway Việt Nam (Truy cập trang web www.amway.com.vn để biết thêm thông tin về điểm giao hàng)
 4. Nhận hàng tại nhà (áp dụng tất cả các tỉnh thành)

 1. Trường hợp Amway Việt Nam không giao hàng hóa hoặc Nhà Phân Phối không nhận hàng hóa trong thời hạn nêu trên, Amway Việt Nam sẽ hủy giao dịch và hoàn trả lại tiền cho Nhà Phân Phối theo hình thức ghi nợ toàn bộ số tiền để mua hàng hóa khác (chi phiếu mua hàng). Trong trường hợp Nhà Phân Phối có yêu cầu bằng văn bản hoặc thông qua tổng đài 18001700, Amway Việt Nam sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, số tiền hoàn trả tương đương với số tiền mua hàng ban đầu trừ đi Hoa Hồng đã nhận (nếu có). Nhà Phân Phối tuyến trên sẽ bị Amway Việt Nam khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) phát sinh từ việc mua hàng hóa đó.

 1. Trường hợp Nhà Phân Phối không nhận được hàng hóa trong thời hạn 30 ngày nêu trên, Nhà Phân Phối cần thông báo cho Amway Việt Nam qua tổng đài 18001700, hoặc tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Kinh Doanh & Trải Nghiệm, Cửa Hàng Amway Việt Nam các thông tin cụ thể như: tên, Mã số Thành Viên, địa chỉ, số đơn hàng đã thanh toán nhưng chưa nhận được hàng, Amway Việt Nam sẽ kiểm tra và giải quyết cho Nhà Phân Phối theo Quy trình Giải Quyết Khiếu Nai.

Bước 4: Tại thời điểm nhận hàng, Nhà Phân Phối sẽ tiến hành kiểm tra đơn hàng theo chứng từ giao hàng được giao kèm theo.

 1. Nếu Nhà Phân Phối nhận được những mặt hàng không có trong đơn đặt hàng, Nhà Phân Phối sẽ thông báo cho Amway Việt Nam ngay lập tức và cung cấp những chi tiết liên quan. Nhà Phân Phối sẽ thanh toán cho Amway Việt Nam nếu muốn giữ lại mặt hàng đó hoặc Nhà Phân Phối có thể trả hàng lại kho của Amway Việt Nam, chi phí chuyển trả sẽ do Amway Việt Nam thanh toán.

 1. Nếu Nhà Phân Phối phát hiện thiếu hàng, trong vòng 30 ngày Nhà Phân Phối cần thông báo cho Amway Việt Nam qua tổng đài 18001700, hoặc tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Kinh Doanh & Trải Nghiệm, Cửa Hàng Amway Việt Nam các thông tin cụ thể như: tên, Mã số Thành Viên, địa chỉ, số đơn hàng, và số lượng mặt hàng bị thiếu. Amway Việt Nam sẽ kiểm tra và giải quyết cho Nhà Phân Phối theo Quy trình Giải Quyết Khiếu Nại.