QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN VÀ GIAO NHẬN HÀNG
 

Bước 1:  Nhà Phân Phối đặt hàng bằng các cách thức sau đây:             

 • Đặt hàng trực tiếp tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Phân Phối (RDC), Cửa hàng Amway Việt Nam.
 • Đặt hàng qua trang web www.amway.com.vn
 • Đặt hàng qua tổng đài 18001700

Bước 2: từ thời điểm đặt hàng thành công, Nhà Phân Phối cần thanh toán đơn hàng và Amway Việt Nam nhận được tiền thanh toán trước thời điểm sau: 

 • Trước 18h ngày làm việc kế tiếp (không tính Thứ 7/Chủ nhật & Ngày lễ):  
 • Bằng tiền mặt hoặc qua máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ) trực tiếp tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Phân Phối (RDC), Cửa hàng Amway Việt Nam.
 • Chuyển khoản đến tài khoản của các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Phân Phối (RDC).
 • Trước 24h ngày làm việc kế tiếp (không tính Thứ 7/Chủ nhật & Ngày lễ):  
 • Thanh toán trực tuyến qua hệ thống đặt hàng trên trang web www.amway.com.vn

Đơn hàng sẽ được xem là bị hủy nếu không được thanh toán trong thời hạn nêu trên. 


Lưu ý:

 • Amway Việt Nam không chấp nhận chuyển khoản từ máy ATM đến tài khoản của Amway Việt Nam và sẽ chuyển trả số tiền lại cho Nhà Phân Phối trong vòng từ 07 đến 10 ngày làm việc.
 • Khi chuyển khoản Nhà Phân Phối phải ghi đầy đủ thông tin mã số đơn hàng muốn thanh toán.
 • Amway Việt Nam không chịu trách nhiệm bất cứ trường hợp nào chuyển nhầm tài khoản hoặc không có đầy đủ thông tin đơn hàng.
 • Nhà Phân Phối cần phải hoàn tất việc thanh toán đơn hàng trước khi nhận hàng.
 • Tất cả các khoản phí và/hoặc khoản nợ sẽ được khấu trừ khi tính hoa hồng và được liệt kê trong bản thanh toán hoa hồng. Nhà Phân Phối không được tự điều chỉnh trong các đơn đặt hàng lần sau hoặc chủ động chuyển tiền để bù đắp các khoản chênh lệch cho những đơn đặt hàng lần trước. Amway Việt Nam sẽ có những điều chỉnh cần thiết khi thanh toán hoa hồng cho Nhà Phân Phối. 

Bước 3: Trong vòng 30 ngày kể từ khi thanh toán, tùy theo lựa chọn của Nhà Phân Phối, Amway Việt Nam sẽ giao hàng hóa và hóa đơn bằng các cách thức sau:

 • Nhận hàng trực tiếp tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Phân Phối (RDC), Cửa hàng Amway Việt Nam.
 • Nhận hàng tại các điểm giao hàng của Amway Việt Nam (Truy cập trang web www.amway.com.vn để biết thêm thông tin về điểm giao hàng)
 • Nhận hàng tại nhà (áp dụng tất cả các tỉnh thành)

Bước 4: Tại thời điểm nhận hàng, Nhà Phân Phối sẽ tiến hành kiểm tra đơn hàng theo hóa đơn mua hàng được giao kèm theo.

Nếu Nhà Phân Phối nhận được những mặt hàng không có trong đơn đặt hàng, Nhà Phân Phối sẽ thông báo cho Amway Việt Nam ngay lập tức và cung cấp những chi tiết liên quan. Nhà Phân Phối sẽ thanh toán cho Amway Việt Nam nếu muốn giữ lại mặt hàng đó hoặc Nhà Phân Phối có thể trả hàng lại kho của Amway Việt Nam, chi phí chuyển trả sẽ do Amway Việt Nam thanh toán.

Nếu Nhà Phân Phối phát hiện thiếu hàng, Nhà Phân Phối sẽ thông báo cho Amway Việt Nam qua tổng đài 18001700, hoặc tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Phân Phối (RDC), Cửa Hàng Amway Việt Nam các thông tin cụ thể như: tên, Mã số Thành Viên, địa chỉ, số đơn hàng, và số lượng mặt hàng bị thiếu. Amway Việt Nam sẽ kiểm tra lại đơn hàng, nếu đúng như phản ánh thì Amway Việt Nam sẽ bổ sung các mặt hàng bị thiếu cho Nhà Phân Phối