Điều khoản sử dụng

Định nghĩa:

“Trang web” hoặc “website”: là website www.amway.com.vn và những sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên website này.

“Chúng tôi” hay “Amway”: là Công ty TNHH Amway Việt Nam

“bạn”: là từ để chỉ Nhà Phân Phối, khách hàng và người truy cập vào trang www.amway.com.vn.

Chấp nhận các điều khoản

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Khi sử dụng trang web này, nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng hiện tại cũng như các điều khoản được bổ sung, sửa chữa theo thời gian và đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản này. Nếu sau khi đọc, bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn phải ngưng sử dụng web này.

Phạm vi sử dụng

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Bạn đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Bạn sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên trang web. Hơn nữa, bạn phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do bạn không tuân thủ quy định.

Nhưng thông tin trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin giá cả, hàng hóa, thông tin kinh doanh có thể thay đổi, điều chỉnh và cập nhật mà không cần thông báo.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, ngoại trừ trường hợp được quy định cụ thể, chúng tôi từ chối một cách rõ ràng tất cả các trường hợp bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý. Ngoài ra, chúng tôi không bảo đảm và cam đoan về bất kỳ nội dung liên quan đến bảo mật tài khoản hoặc tài liệu bị phá hoại, bao gồm nhưng không giới hạn về vi rút máy tính, hacker hoặc các hành động phá hoại khác, chúng tôi cũng không đảm bảo dịch vụ có thể được truy cập vào bất kỳ lúc nào, dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, bao gồm, nhưng không giới hạn việc thất lạc đơn hàng hoặc ghi sai địa chỉ, thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, mất thông tin đăng ký, chương trình hoặc dữ liệu bị mất hoặc bị ăn cắp, phát sinh từ:

i) khả năng sử dụng được website hoặc không thể sử dụng được website, hoặc

ii) việc gặp bất kỳ lỗi nào khi truy cập, những thiếu sót, mất kết nối, khiếm khuyết trong việc vận hành và truyền dữ liệu.

iii) việc gặp bất kỳ lỗi nào về hệ thống, đường truyền, hoặc việc lây nhiễm vi rút máy tính, những hành vi phá hoại về mặt kỹ thuật, ngay cả khi chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hoặc đại diện đã được thông báo về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại, mất mát và hao tổn đó.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng trở nên vô hiệu hoặc không thực hiện được với bất kỳ lý do nào, thì sự vô hiệu hoặc không thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại, sẽ được diễn giải hoặc thực hiện như thể các điều khoản vô hiệu hoặc không thực hiện được ở trên không tồn tại. Việc Amway không thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong Điều khoản sử dụng sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế.

Không tài liệu nào được sao chép, tải về, trưng bày, đăng tải, truyền tải hoặc tái bản một phần hoặc toàn bộ dưới bất kỳ hình thức, vì bất kỳ mục đích nào trừ khi việc sử dụng đó được sự đồng ý của Amway.

Tên thương mại

Tất cả tên, tên miền, tên nhãn hiệu, biểu tượng thương mại, logo, khẩu hiệu, tên thương mại hoặc dịch vụ được sử dụng tại website là tài sản độc quyền của tập đoàn Alticor và Amway, và bạn không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi được sự đồng ý của Amway.

Liên kết

Website này có thể chứa nhiều liên kết (link) đến những website khác, bao gồm nhưng không giới hạn, ví dụ website của chi nhánh khác, các trang web tư vấn hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ được điều hành bởi các bên thứ ba. Điều khoản về đường liên kết không đồng nghĩa với việc chúng tôi xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, quyền sử dụng, hoặc sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên website liên kết. Sử dụng những liên kết này, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hành vi, nội dung, sự chính xác, bảo mật, chính sách, những quan điểm, dịch vụ được cung cấp, hàng hóa được bán hoặc những liên kết khác được cung cấp bởi website này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do việc sử dụng hoặc sự tin tưởng vào website liên kết. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các website này, bạn nên liên lạc trực tiếp với người quản trị của website đó.

Giải quyết tranh chấp

Tất cả các Điều khoản sử dụng sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Điều khoản sử dụng này, quý khách hàng có quyền gửi khiếu nại/khiếu kiện lên Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

Không sử dụng trái phép hoặc vi phạm pháp luật

Điều kiện bắt buộc khi sử dụng website này là bạn phải tuân thủ quy định, quy chế, pháp luật, nội quy liên quan đến việc bán hàng của chúng tôi và và các hoạt động liên quan. Ngoài ra, bạn phải cam kết không sử dụng website này với mục đích bất chính hoặc bị pháp luật nghiêm cấm, bất chính hoặc vi phạm các điều khoản, điều kiện và thông báo sau. Bạn đồng ý:

i. Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào bị coi là bất hợp pháp, không lành mạnh, đe dọa, lăng mạ, kích động, nói xấu, khiếm nhã, bôi nhọ, xâm phạm đến sự riêng tư của người khác, phân biệt chủng tộc hoặc những hành vi không chấp nhận được.

ii. Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu chứa vi rút phần mềm hoặc mã máy tính, các tập tin, chương trình với mục đích gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

iii. Không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác.

iv. Không gây cản trở hoặc phá hủy dịch vụ hoặc mạng liên kết với dịch vụ, hoặc không tuân thủ luật lệ, quy trình, chính sách, thủ tục hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.

Thông tin cung cấp

Bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng bạn tải lên, đăng tải lên website dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được chúng tôi xem như là tài liệu không riêng tư và không độc quyền và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi Amway hoặc những công ty liên kết, chi nhánh cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, tái bản, truyền tải, xuất bản, phổ biến rộng rãi, đăng tải, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Bất kể những điều đã nói ở trên, tất cả dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho Amway sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của Amway. Amway không chịu trách nhiệm trả lời thông tin được bạn đăng tải trên website.

Bảo mật

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.