QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHÀ PHÂN PHỐI

 

Bước 1: Ký Kết Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp (Hợp đồng Nhà Phân Phối)

 • Nhà Phân Phối chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

(i)      02 Bộ Hợp Đồng Nhà Phân Phối đã ký; 

(ii)     Bản sao Chứng Minh Nhân Dân hoặc Thẻ Căn Cước Công Dân còn hiệu lực; 

(iii)    01 hình 3x4cm của người làm đơn;

(iv)    Thông tin số điện thoại, địa chỉ tạm trú (nếu có);

(v)     Thông tin tài khoản ngân hàng.

Nếu vợ/chồng của người làm đơn (phải là công dân Việt Nam) cùng đăng ký thì phải cung cấp thêm mục (ii), (iii) và (iv) nêu trên của người cùng đăng ký.

 • Nhà Phân Phối nộp trực tiếp Bộ Hợp đồng Nhà Phân Phối cùng các hồ sơ liên quan tại các chi nhánh, cửa hàng, văn phòng đại diện của Amway Việt Nam (cơ sở của Amway Việt Nam) hoặc gửi qua đường bưu điện đến Amway Việt Nam.
 • Amway Việt Nam sẽ tiến hành duyệt hồ sơ và ký Hợp đồng Nhà Phân Phối ngay khi   nhận được hồ sơ hợp lệ của Nhà Phân Phối. Hợp đồng Nhà Phân Phối có hiệu lực kể từ ngày Amway Việt Nam duyệt và ký Hợp đồng. Tuy nhiên, giai đoạn này Nhà Phân Phối chưa được phép mua hàng, bán hàng và tuyển dụng.
 • Amway Việt Nam sẽ giao 01 bản Hợp đồng cho Nhà Phân Phối trực tiếp tại các cơ sở của Amway Việt Nam hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

Bước 2: Tham gia Chương trình Đào Tạo Cơ Bản của Amway Việt Nam:

 • Ngay khi Amway Việt Nam duyệt và ký Hợp đồng, Amway Việt Nam sẽ gửi tin nhắn điện thoại hoặc tin nhắn Zalo hướng dẫn tạo tài khoản đăng nhập vào website của Amway Việt Nam và học Chương trình đào tạo cơ bản cho Nhà Phân Phối. Nhà Phân Phối có thể tùy chọn tham gia Chương trình đạo tạo cơ bản miễn phí qua 2 hình thức: đào tạo trực tiếp hoặc đào tạo từ xa (trực tuyến). 
 • Đối với hình thức đào tạo trực tiếp , Nhà Phân Phối có thể xem thông báo lịch học bao gồm thời gian và lịch trình của các lớp Đào tạo trực tiếp tại các cơ sở của Amway Việt Nam và đăng ký học với nhân viên Amway Việt Nam, hoặc thông qua thư điện tử, tổng đài 18001700. Lịch học cũng sẽ được công bố công khai tại các cơ sở của Amway Việt Nam hoặc được đăng trên website của Amway Việt Nam để Nhà Phân Phối tham khảo. 
 • Đối với hình thức đào tạo từ xa (trực tuyến) : Nhà phân phối sẽ sử dụng tài khoản đăng nhập đã được Amway Việt Nam hướng dẫn tạo sau khi đăng ký để đăng nhập vào website của Amway Việt Nam và tham gia học trực tuyến Chương trình đào tạo cơ bản. 

 

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO:

 • Quy trình đào tạo trực tiếp: Khi đăng ký tham gia lớp học Chương trình đào tạo cơ bản theo phương thức trực tiếp Nhà Phân Phối sẽ thực hiện các bước sau:
 • Bước 1: Ký tên vào danh sách tham gia lớp học trước khi vào học; 
 • Bước 2: Nhà Phân Phối học Chương trình đào tạo cơ bản và được huấn luyện trực tiếp từ Đào Tạo Viên do Amway Việt Nam chỉ định theo quy định của pháp luật. Trong quá trình học, Nhà Phân Phối có thể tương tác với Đào Tạo Viên thông qua việc đặt câu hỏi và giải đáp tại lớp nếu có.  
 • Bước 3: Sau khi kết thúc giờ học, Nhà Phân Phối sẽ thực hiện bài kiểm tra kiến thức cuối chương trình tại lớp, gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút, với sự giám sát của Đào Tạo Viên và nhân viên hỗ trợ lớp học. Nhà Phân Phối có thể lựa chọn một trong hai phương thức kiểm tra: (i) thực hiện kiểm tra trên giấy, hoặc (ii) thực hiện kiểm tra trên các thiết bị điện tử.
 • Bước 4: Nhà Phân Phối nhận kết quả kiểm tra. Trong trường hợp không đạt, Nhà Phân Phối phải làm lại bài kiểm tra. Nếu kết quả bài kiểm tra lần thứ 2 vẫn không đạt, Nhà Phân Phối phải học lại toàn bộ chương trình đào tạo cơ bản của Amway Việt Nam theo đúng thời lượng và quy trình như học lần đầu.
 • Bước 5: Nhà Phân Phối ký bản cam kết theo Mẫu số 13 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 18/2023/NĐ-CP) xác nhận việc đã hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản.
 • Bước 6: Amway Việt Nam cấp Chứng chỉ đào tạo cơ bản cho Nhà Phân Phối trực tiếp tại các cơ sở của Amway Việt Nam hoặc qua đường bưu điện.
 • Quy trình đào tạo từ xa (trực tuyến): Khi lựa chọn hình thức tham gia Chương trình đào tạo cơ bản theo phương thức trực tuyến, Nhà Phân Phối sẽ thực hiện các bước sau:
 • Bước 1Nhà Phân Phối sử dụng tài khoản đăng nhập đã được Amway Việt Nam hướng dẫn tạo sau khi đăng ký để đăng nhập vào website của Amway Việt Nam và tham gia học trực tuyến Chương trình đào tạo cơ bản. 

Ghi chú: Nhà Phân Phối sẽ phải tự hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản mà không có sự giúp đỡ thao tác từ người khác.

 • Bước 2: Nhà Phân Phối học Chương trình đào tạo cơ bản của Amway Việt Nam. Trong quá trình học, Nhà Phân Phối có thể đặt câu hỏi vào trong cửa sổ tương tác trực tuyến trên website, câu hỏi của Nhà Phân Phối sẽ được Đào Tạo Viên của Amway Việt Nam trả lời trong cửa sổ tương tác.
 • Bước 3: Sau khi kết thúc chương trình học, Nhà Phân Phối sẽ thực hiện bài kiểm tra kiến thức cuối chương trình trên website, gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Thời gian làm bài kiểm tra sẽ được hệ thống tính tự động kể từ khi Nhà Phân Phối nhấn nút “BẮT ĐẦU” để làm bài kiểm tra.
 • Bước 4: Nhà Phân Phối nhận kết quả kiểm tra. Trong trường hợp không đạt, Nhà Phân Phối phải làm lại bài kiểm tra. Nếu kết quả bài kiểm tra lần thứ 2 vẫn không đạt, Nhà Phân Phối phải học lại toàn bộ chương trình đào tạo cơ bản của Amway Việt Nam theo đúng thời lượng và quy trình như học lần đầu.
 • Bước 5: Ký bản cam kết theo Mẫu số 13 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 18/2023/NĐ-CP) xác nhận việc đã hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản.
 • Bước 6: Amway Việt Nam cấp Chứng chỉ đào tạo cơ bản cho Nhà Phân Phối trực tiếp tại các cơ sở của Amway hoặc qua đường bưu điện.

Lưu ý:

 • Nhà Phân Phối và vợ/chồng của Nhà Phân Phối (nếu cùng đăng ký) phải hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản theo quy định pháp luật trong vòng 14 ngày kể từ ngày đăng ký, trừ các trường hợp khác theo quyết định của Amway Việt Nam nhưng không quá 30 ngày. Nếu Nhà Phân Phối hay vợ/chồng của Nhà Phân Phối không hoàn thành khóa học trong thời hạn nêu trên, Hợp Đồng Nhà Phân Phối sẽ mặc nhiên chấm dứt hiệu lực và tự động thanh lý.
 • Khi có thay đổi liên quan đến nội dung Chương trình đào tạo cơ bản, Amway Việt Nam sẽ thông báo lên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại các cơ sở của Amway Việt Nam, Nhà Phân Phối đã hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản 8 tiếng trước đây có trách nhiệm tự cập nhật những thay đổi này. 


Bước 3
: Cấp thẻ Thành Viên

 • Khi Nhà Phân Phối hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản, Amway Việt Nam sẽ cấp cho Nhà Phân Phối Thẻ thành viên trực tiếp tại các cơ sở của Amway Việt Nam hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Sau khi được cấp Thẻ thành viên, Nhà Phân Phối mới được quyền mua hàng, bán hàng và tuyển dụng.