Đăng ký ngay!

Bạn muốn tìm kiếm
một cơ hội kinh doanh tự do?

Đăng ký Nhà Phân Phối

Bạn muốn trải nghiệm các sản phẩm
chất lượng cao của Amway?

Đăng ký Khách Hàng Nhà Phân Phối

Khi trở thành Nhà Phân Phối

Bạn muốn tìm kiếm
một cơ hội kinh doanh tự do?
Hãy trở thành Nhà Phân Phối.

 • Có lợi nhuận khi bán lẻ
  sản phẩm cho Khách Hàng

 • Phát triển bản thân với
  lộ trình đào tạo của Amway

 • Kinh doanh hiệu quả, tiện lợi
  cùng các công cụ hỗ trợ
  từ Amway

 • Tiềm năng thu nhập
  & tưởng thưởng

Lưu ý: Thông tin ngân hàng là bắt buộc khi Đăng ký Nhà Phân Phối.
Trong trường hợp bạn chưa có tài khoản ngân hàng, nếu bạn muốn tạo tài khoản tại Vietcombank, bạn có thể nhấp vào đây. Bạn cần tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện theo chính sách của ngân hàng.

Khi trở thành Khách Hàng Nhà Phân Phối

Bạn muốn trải nghiệm các sản
phẩm chất lượng cao của Amway?
Hãy trở thành Khách Hàng
Nhà Phân Phối.

 • Quy trình đăng ký
  nhanh chóng, đơn giản

 • Mua sản phẩm dễ dàng
  với giá Nhà Phân Phối

 • Trải nghiệm dịch vụ đặt hàng,
  giao hàng & các ưu đãi
  từ Amway

 • Chính sách đổi trả sản phẩm
  rõ ràng, đảm bảo quyền lợi
  người tiêu dùng