CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH BẢO HÀNH HÀNG HÓA

 

1. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HÀNG HÓA

Đối với sản phẩm có Phiếu bảo hành khi mua hàng và các thiết bị điện tử do Amway Việt Nam cung cấp, Amway Việt Nam áp dụng chế độ Bảo Hành đối với các sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất, còn đầy đủ phụ kiện, còn trong thời hạn bảo hành. Các điều khoản không bảo hành sẽ được công bố công khai tại các cơ sở của Amway Việt Nam và có thể được tham khảo trong giờ làm việc, đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử chính thức của Amway Việt Nam. Trình tự và thủ tục sẽ được thực hiện theo Quy trình Bảo Hành.

Lưu ý:

 1. Trong trường hợp hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất nhưng hết thời gian thực hiện bảo hành mà Amway Việt Nam không thể giải quyết chế độ bảo hành như đã cam kết, trừ trường hợp được sự đồng ý của Nhà Phân Phối/Khách Hàng, Amway Việt Nam sẽ mua lại hàng hóa đó từ Nhà Phân Phối/Khách hàng theo Nguyên tắc Mua Lại Hàng Hóa. Amway Việt Nam sẽ không khấu trừ 10% chi phí trong trường hợp hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất;
 2. Amway Việt Nam sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của Nhà Phân Phối/ Khách Hàng nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất.

2. QUY TRÌNH

2.1. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN BẢO HÀNH HÀNG HÓA

 1. Thời gian thực hiện: Đối với các yêu cầu bảo hành thì sẽ được xử lý trong giờ làm việc của tất cả các ngày trong tuần (trừ chủ nhật, ngày lễ).
 2. Địa điểm Bảo Hành: tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung tâm phân phối (RDC), Cửa hàng Amway Việt Nam hoặc qua bưu điện.

2.2. QUY TRÌNH BẢO HÀNH HÀNG HÓA

 1. Bước 1: Nhà Phân Phối/ Khách Hàng gửi đầy đủ cho Amway Việt Nam:
 2. Hàng hóa, phụ kiện; 
 3. Hóa đơn mua hàng; 
 4. Phiếu Bảo Hành hợp lệ (nếu có);
 5. Đơn Yêu Cầu Bảo Hành Hàng Hóa;


 1. Bước 2: Vào thời điểm nhận được yêu cầu, Amway Việt Nam sẽ xác nhận thông tin tiếp nhận bằng văn bản cho Nhà Phân Phối/ Khách Hàng trong đó ghi rõ thời gian phản hồi về việc giải quyết chế độ bảo hành.


 1. Bước 3: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu bảo hành, Amway Việt Nam sẽ phản hồi thông tin về việc giải quyết chế độ bảo hành cho Nhà Phân Phối/Khách Hàng thông qua số điện thoại liên lạc (gọi điện hoặc gửi tin nhắn điện thoại hoặc gửi tin nhắn Zalo) được cung cấp trong Đơn Yêu Cầu Bảo Hành Hàng Hóa. Theo đó, nếu Hàng hóa được xác định là bị lỗi do sản xuất và theo Chính sách bảo hành hàng hóa, Amway Việt Nam sẽ thông báo thời gian để hoàn thành bảo hành. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện áp dụng chế độ Bảo Hành và có thể sửa chữa được, Amway Việt Nam sẽ  thông báo đến Nhà Phân Phối/ Khách Hàng theo số điện thoại liên lạc nêu trên chi phí phát sinh và Amway Việt Nam chỉ tiến hành thực hiện sau khi được Nhà Phân Phối/ Khách Hàng đồng ý.


 1. Sau khi việc bảo hành/ sửa chữa/ thay thế hoàn tất, Amway Việt Nam sẽ thông báo đến Nhà Phân Phối/ Khách hàng thông qua số điện thoại liên lạc được cung cấp trong Đơn Yêu Cầu Bảo Hành Hàng Hóa. Tùy theo lựa chọn và xác nhận của Nhà Phân Phối/Khách Hàng, Amway Việt Nam sẽ hoàn trả hàng hóa bảo hành bằng một trong các phương thức sau:


 1. Nhà Phân Phối/ Khách Hàng đến nhận hàng trực tiếp tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Kinh Doanh & Trải Nghiệm, Cửa hàng Amway Việt Nam
 2. Nhà Phân Phối/ Khách Hàng đến nhận hàng tại các điểm giao hàng của Amway Việt Nam (Truy cập trang web www.amway.com.vn để biết thêm thông tin về điểm giao hàng)
 3. Nhà Phân Phối/ Khách Hàng nhận hàng tại nhà (áp dụng tất cả các tỉnh thành)


 1. Thời hạn hoàn trả hàng hóa bảo hành: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Amway Việt Nam thông báo hoàn tất bảo hành đến số điện thoại liên lạc của Nhà Phân Phối/ Khách Hàng. Khi hết thời hạn này mà hàng hóa bảo hành chưa được nhận lại theo phương thức Nhà Phân Phối/ Khách Hàng đã xác nhận (kể cả trường hợp Amway Việt Nam không liên hệ được Nhà Phân Phối/ Khách Hàng) thì hàng hóa sẽ được tiêu hủy theo quy định.


Đối với các trường hợp không đủ điều kiện áp dụng chế độ Bảo Hành và không thể sửa chữa, Amway Việt Nam sẽ thông báo trả sản phẩm và nêu rõ lí do.