Amway Việt Nam hỗ trợ Nhà Phân Phối của mình trong việc phân phối hàng hóa cho khách hàng theo quy trình như sau:

  1. Bước 1: Khách hàng Nhà Phân Phối đặt hàng dưới Mã số Thành Viên của Nhà Phân Phối đó và Amway Việt Nam tiến hành kiểm tra đơn hàng.

  1. Bước 2:  Kể từ thời điểm đặt hàng thành công, Khách Hàng Nhà Phân Phối cần thanh toán đầy đủ đơn hàng theo đơn mua hàng và Amway Việt Nam nhận được tiền thanh toán trước thời điểm sau:

  1. Trước 18h ngày làm việc kế tiếp (không tính Thứ 7/Chủ nhật & Ngày lễ):
  2. Bằng tiền mặt hoặc qua máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ) trực tiếp tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Kinh Doanh & Trải Nghiệm, Cửa hàng Amway Việt Nam.
  3. Chuyển khoản đến tài khoản của các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Kinh Doanh & Trải Nghiệm.
  4. Trước 24h ngày làm việc kế tiếp (không tính Thứ 7/Chủ nhật & Ngày lễ):
  5. Thanh toán trực tuyến qua hệ thống đặt hàng trên trang web www.amway.com.vn

Các hình thức thanh toán tương tự quy định tại Bước 2 – Quy trình đặt hàng, thanh toán, giao nhận hàng

  1. Bước 3: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán, Amway Việt Nam giao hàng, chứng từ giao hàng cho Khách hàng Nhà Phân Phối. Khách hàng Nhà Phân Phối có trách nhiệm nhận hàng hóa theo đơn hàng đã đặt và thanh toán trong thời hạn nêu trên.

Trường hợp Amway Việt Nam không giao hàng hóa hoặc Khách Hàng Nhà Phân Phối không nhận hàng hóa trong thời hạn nêu trên, Amway Việt Nam sẽ hủy giao dịch và hoàn trả lại tiền cho Khách Hàng Nhà Phân Phối theo quy định tại Bước 3 – Quy trình đặt hàng, thanh toán, giao nhận hàng.

Bước 4: Tại thời điểm nhận hàng, Khách Hàng Nhà Phân Phối sẽ kiểm tra hàng hóa theo chứng từ giao hàng. Căn cứ vào hóa đơn mua hàng, Amway Việt Nam sẽ giải quyết khiếu nại (nếu có) của khách hàng về chất lượng hàng hóa, đổi, mua lại, bảo hành hàng hóa.