CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

Tại thời điểm nhận hàng, Nhà Phân Phối sẽ tiến hành kiểm tra đơn hàng theo hóa đơn mua hàng được giao kèm theo.

Nếu Nhà Phân Phối nhận được những mặt hàng không có trong đơn đặt hàng, Nhà Phân Phối sẽ thông báo cho Amway Việt Nam ngay lập tức và cung cấp những chi tiết liên quan. Nhà Phân Phối sẽ thanh toán cho Amway Việt Nam nếu muốn giữ lại mặt hàng đó hoặc Nhà Phân Phối có thể trả hàng lại kho của Amway Việt Nam, chi phí chuyển trả sẽ do Amway Việt Nam thanh toán.

Nếu Nhà Phân Phối phát hiện thiếu hàng, Nhà Phân Phối sẽ thông báo cho Amway Việt Nam qua tổng đài 18001700, hoặc tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Phân Phối (RDC), Cửa Hàng Amway Việt Nam các thông tin cụ thể như: tên, Mã số Thành Viên, địa chỉ, số đơn hàng, và số lượng mặt hàng bị thiếu. Amway Việt Nam sẽ kiểm tra lại đơn hàng, nếu đúng như phản ánh thì Amway Việt Nam sẽ bổ sung các mặt hàng bị thiếu cho Nhà Phân Phối