DANH SÁCH ĐÀO TẠO VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

 

STT Họ và Tên Giới tính Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
Số Ngày cấp
1 Đỗ Thị Anh Nữ 0003/2019/XN-CT 21/01/2019
2 Nguyễn Đức Hiếu Nam 0006/2019/XN-CT 21/01/2019
3 Đoàn Thị Hường Nữ 0004/2019/XN-CT 21/01/2019
4 Nguyễn Thanh Tùng Nam 0028/2019/XN-CT 05/04/2019
5 Nguyễn Quang Hiển Nam  0027/2019/XN-CT 05/04/2019