DANH SÁCH ÐÀO TẠO VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

 

STT

Họ và Tên

Giới tính

CMND/Thẻ căn cước công dân

Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Số

Ngày cấp

1

Bùi Linh Phương

Nữ

001192026844

25/4/2021

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

0004/2022/XN-CT

30/8/2022

2

Ngô Lâm Thủy

Nữ

082174000329

12/01/2022

0007/2022/XN-CT

30/8/2022

3

Nguyễn Thị Bình

Nữ

079191016703

02/04/2021

0005/2022/XN-CT

30/8/2022

4

Nguyễn Thị Mai Nguyên

Nữ

     02470198

03/08/2009

Công an TP. Hồ Chí Minh

0006/2022/XN-CT

30/8/2022