TRA CỨU THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Nhà Phân Phối có thể truy cập vào website www.amway.com.vn bằng tài khoản Amway ID & mật khẩu của anh chị để tra cứu các thông tin như sau: lịch sử mua hàng theo ngày và theo số đơn hàng, thông tin cá nhân của Nhà Phân Phối, truy vấn điểm cá nhân, thông tin về sơ đồ tuyến bảo trợ, các thông báo khác của Amway Việt Nam.