TRA CỨU THÔNG TIN NHÀ PHÂN PHỐI
​​​​​​​

Nhà Phân Phối có thể truy cập vào website www.amway2u.com.vn/ www.amway.com.vn theo mật khẩu được Amway Việt Nam cấp phát tại thời điểm gia nhập để tra cứu các thông tin như sau: thông tin cá nhân của Nhà Phân Phối, truy vấn điểm cá nhân, thông tin về sơ đồ tuyến bảo trợ, lịch sử mua hàng theo ngày và theo số đơn hàng, các  thông báo khác của Amway Việt Nam.