CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CỦA AMWAY

 

Tháng 08/2020

1

Thử thách Home Beauty

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ

XEM TẠI ĐÂY

Tháng 12/2020

1

Thử thách BodyKey Mentor

Hồ Chí Minh

XEM TẠI ĐÂY

2

Thử thách Artistry Passionista 2021 - Khẳng định phong cách cá nhân

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ

XEM TẠI ĐÂY

Tháng 01/2021

1

Thử thách Artistry Star

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ

XEM TẠI ĐÂY

Tháng 04/2021

1

Thử thách Artistry Beauty Challenge 

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ

XEM TẠI ĐÂY

Tháng 6/2021

1

Thử thách 60 ngày

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ

XEM TẠI ĐÂY