CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH MUA LẠI HÀNG HÓA

 

1. CHÍNH SÁCH

Nguyên Tắc Mua Lại Hàng Hóa: Khi chấm dứt Hợp đồng Nhà Phân Phối, hay khi Nhà Phân Phối/ Khách Hàng có yêu cầu mua lại hàng hóa thì Amway Việt Nam sẽ mua lại hàng hóa trong vòng 45 ngày kể từ ngày người mua nhận hàng với điều kiện: a) hàng hóa phải còn mới, chưa sử dụng và còn nguyên bao bì, tem, nhãn; b) kèm theo Hóa đơn mua hàng tương ứng số hàng hóa được yêu cầu mua lại. Nhà Phân Phối/ Khách Hàng có quyền lựa chọn: a) Ghi nợ toàn bộ số tiền để mua hàng hóa khác, số tiền ghi nợ tương đương với số tiền mua ban đầu trừ đi 10% chi phí; hoặc b) Amway Việt Nam sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, số tiền hoàn trả tương đương với số tiền mua hàng ban đầu trừ đi Hoa Hồng đã nhận (nếu có), trừ đi 10% chi phí. Trình tự và thủ tục sẽ được thực hiện theo Quy trình Mua Lại Hàng Hóa. Nhà Phân Phối tuyến trên sẽ bị khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) phát sinh từ việc mua Hàng hóa đó.

Lưu ý:

  • Amway Việt Nam không chấp nhận việc đổi trả tài liệu hỗ trợ, mẫu đơn, phụ kiện, các mặt hàng quảng cáo, tài liệu hỗ trợ bán hàng và các mặt hàng không được tính vào Doanh Số Bán Hàng (BV)

2. QUY TRÌNH

2.1. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN VIỆC MUA LẠI HÀNG HÓA:

  1. Thời gian thực hiện: Trong giờ làm việc (trừ ngày lễ) từ ngày 1 đến ngày 25 hàng tháng. Đối với các yêu cầu mua lại từ ngày 26 trở đi của tháng sẽ được xử lý từ ngày 1 của tháng tiếp theo đến hết thời hạn 45 ngày được phép mua lại. Đối với các yêu cầu bảo hành thì sẽ được xử lý trong giờ làm việc của tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ).

Địa điểm Mua Lại, Bảo Hành: tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Kinh Doanh & Trải Nghiệm, Cửa hàng Amway Việt Nam hoặc qua bưu điện.

2.2. QUY TRÌNH MUA LẠI HÀNG HÓA:

Bước 1: Nhà Phân Phối/Khách Hàng khi có yêu cầu Amway Việt Nam mua lại Hàng hóa cần cung cấp cho Amway Việt Nam: 

a.Thẻ thành viên còn hiệu lực hoặc bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân;

b.Hóa đơn mua hàng;

c.Hàng hóa thỏa điều kiện quy định tại Nguyên Tắc Mua Lại Hàng Hóa;

d.Điền vào Đơn Yêu Cầu Mua Lại Hàng Hóa.

Bước 2: Trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận lại Hàng hóa và Hóa đơn mua hàng kèm theo, Amway Việt Nam sẽ kiểm tra hàng hóa và xem xét các điều kiện theo Nguyên Tắc Mua Lại Hàng Hóa và thông báo cho Nhà Phân Phối về việc chấp nhận mua lại hoặc lý do từ chối việc mua lại. Nếu đồng ý mua lại hàng hóa, Amway Việt Nam và Nhà Phân Phối/Khách Hàng thống nhất về số lượng và số tiền Amway Việt Nam sẽ thanh toán lại cho Nhà Phân Phối/Khách Hàng.

Bước 3Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hai bên thống nhất về số lượng hàng hóa và số tiền tại Bước 2, tùy theo lựa chọn của Nhà Phân Phối/Khách Hàng, Amway Việt Nam sẽ thực hiện việc thanh toán hoặc ghi nợ số tiền dưới hình thức chi phiếu mua hàng theo quy định tại Nguyên Tắc Mua Lại Hàng Hóa