THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG

1. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HÀNG

  • Nhận hàng trực tiếp tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung Tâm Phân Phối Khu vực (RDC), cửa hàng Amway Việt Nam (Cơ sở của Amway Việt Nam).
  • Nhận hàng tại các điểm giao hàng của Amway
  • Nhận hàng tại nhà (áp dụng trên tất cả các tỉnh thành).

Vui lòng nhấp vào link bên dưới để xem đầy đủ thông tin:

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG NHANH

2. THỜI GIAN GIAO HÀNG

Vui lòng nhấp vào link bên dưới để xem đầy đủ thông tin:

THỜI GIAN CAM KẾT GIAO HÀNG VỀ NHÀ (cập nhật đến 23/08/2023)

THỜI GIAN CAM KẾT GIAO HÀNG VỀ CÁC ĐIỂM GIAO HÀNG (cập nhật đến 01/4/2024)

THỜI GIAN GIAO NHẬN HÀNG TẠI CÁC CƠ SỞ CỦA AMWAY VIỆT NAM

Lưu ý: 

Amway không làm việc vào những ngày quốc lễ theo quy định của chính phủ.